Dáša Mrůzková - CA Rekretour

GO Parking

Parkování letiště Praha

VYHLEDÁVÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

POČASÍ

KURZOVNÍ LÍSTEK

Euro127.22
Americký dolar122.96
Britská libra130.02
Bulharský leva113.92
Egyptská libra11.48
Chorvatská kuna13.59
Thajský baht10073.46
Tuniský dinár18.42
Turecká lira12.88

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

 

ÚVOD

Cestovní agentura REKRETOUR je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi. Tuto činnost provádíme na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů

Uzavřených s jednotlivými CK. Všechny CK, se kterými spolupracujeme jsou řádně pojištěny proti úpadku CK. Doklad o pojištění CK zasíláme zákazníkovi mejlem se smlouvou o zájezdu, nebo dáváme k nahlédnutí při podpisu smlouvy o zájezdu v CA.

 

OBJEDNÁVKY A REZERVACE

CA při přijetí nezávazné objednávky ověří dostupnost zájezdu a provede nezávaznou rezervaci u CK,

která zájezd pořádá. CA sdělí zákazníkovi dobu trvání rezervace a celkovou cenu objednaných služeb

zákazníkem. Pokud si zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA tuto skutečnost sdělí zákazníkovi a zašle mu novou nabídku dle předchozích požadavků zákazníka.

 

 

SMLOUVA O ZÁJEZDU

Po odsouhlasení ceny a objednaných služeb zákazníkem, je mu odeslán CA

vyplněný návrh smlouvy o zájezdu emailem. Součástí smlouvy o zájezdu jsou i podmínky úhrady zálohy a doplatku.

Dále jsou přiloženy všeobecné podmínky CK pořádající zájezd, CA sdělí zákazníkovi způsob převzetí cestovních dokladů. Vlastnoručně podepsanou smlouvu zákazník odešle zpět na CA a tím stvrzuje souhlas s obsahem smlouvy o zájezdu a také s obchodními podmínkami prodejce

zájezdu CA REKRETOUR a CK pořádající zájezd.

 

 

CENY A SLEVY ZÁJEZDŮ

CA nabízí zájezdy za stejné ceny jako pořádající CK včetně slev za včasné rezervace

a slev stálých zákazníků. CA si vyhrazuje právo na chyby u uvedených cen, termínů nebo dalších údajů v zájezdech, způsobených vkládáním na stránky www. Závazná cena pro zákazníka je cena uvedená na platně uzavřené smlouvě o zájezdu s CK pořádající zájezd. ¨

 

 

PLATBA ZÁJEZDU

Úhrada ceny zájezdu, bude provedena, okamžitým složením zálohy a doplacením doplatku

nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. U zájezdu Last Minute a zájezdů s odjezdem kratším než 1 měsíc, zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba může být provedena

v hotovosti v kanceláři CA, na účet CA, nebo po přechozím souhlasu CK, přímo na účet

pořádající CK.

 

 

POKYNY K ZÁJEZDU

Po úhradě celé částky za pobyt jsou zákazníkovi zaslány pokyny k odjezdu, nejpozději 7 dní

před odjezdem. Ty si zákazník vytiskne a vezme s sebou, v případě, že tuto možnost nemá,

budou mu předány osobně v CA.

Zákazník musí mít platný cestovní doklad, nejméně však 6 měsíců po návratu z dovolené.

Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České

republiky, nebo zastupitelských úřadů jednotlivých zemí.

ZRUŠENÍ ZÁJEZDU, STORNO

Zrušení zájezdu musí vždy klient provést písemnou formou a opatřit vlastním podpisem. Po

uhrazení zálohy, nebo celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle

všeobecných podmínek pořádající CK.

 

 

REKLAMACE

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit

reklamace zájezdů jménem pořádající CK. Zákazník uplatňuje své reklamační nároky u CK

v co nejkratší době, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu.

Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci včas u CA, která

ji postoupí pořádající CK.

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje návštěvníků webových stránek CA REKRETOUR a ostatních klientů CA jsou

chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Klient sděluje pouze údaje nutné k vyřízení své objednávky.

Odesláním své objednávky uděluje zákazník souhlas ke shromažďování, uchování, zpracování svých osobních údajů v rozsahu této objednávky, a to pro účely poskytování služeb a produktů CA pro marketingové a obchodní účely CA a jejich obchodních partnerů a to jak pro zasílání nabídek na poskytování služeb a produktů CA emailem.

Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Dále zákazník potvrzuje, že byl CA informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., a zejména si je vědom svých práv podle §12 a 21 tohoto zákona, tj. poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese CA odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů a jejich likvidaci, atd.

V případě pochybnosti o dodržování práv se může kdykoliv obrátit na CA nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Vytvářím objednávku...